BLOG

กิจกรรมสะเต็มศึกษา STEM  Activities

กิจกรรมสะเต็มศึกษา STEM Activities

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศไทยกำลังส่งเสริมกันอยู่นั้น  หนีไม่พ้นการเรียนรู้ที่เรียกว่า...

เกมส์สันทนาการ

เกมส์สันทนาการ

นอกจากเทคนิคการสันทนาการแล้ว เรายังรวบรวมเกมส์มาฝากกันด้วยน่ะค่ะ     ...