EQ Travel

Domestic

การท่องเที่ยวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและเยี่ยมชมสถานต่างๆ ครบถ้วนโดยการดูแลจากทีมงานทำให้การเดินทางของท่านได้รับแต่ความทรงที่ดีเยี่ยม

Outbound

คือการท่องเที่ยวในต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ  เช่น  ญี่ปุ่น เกาหลี สิงค์โปร เป็นต้น พร้อมกิจกรรมสนุก แหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ

CSR

CSR คือรูปแบบการให้สมาชิกในองร์กรได้ทำกิจกรรมการเป็นอาสาช่วยเหลือสังคมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ คือ การปลูกป่า การสร้างฝาย และการมอบวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของใช้สอยต่างๆ เช่น ผ้าห่ม ถุงผ้า ถังน้ำ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่สามารถสื่อสารให้สังคมเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายกว่าความรับผิดชอบต่อสังคม

ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ

คนสำราญ งานสำเร็จ  ที่นี่แหล่งรวมของจริงครับ

สถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณสตีฟ

ให้อีคิวกรุ๊ปช่วยดูแลจัด Team Building ชาวต่างชาติ รู้สึกอุ่นใจครับ เพราะคุยง่าย เป็นกันเอง น้องทีมงานน่ารักทุกคน ทำให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบ

the star tour chiangmai